HOMEAbout UsTBS HOLDINGS Corporate InformationBoard of Directors and Auditors

TBS HOLDINGS
Corporate Information

Board of
Directors and
Auditors

TBS Holdings (As of June 29, 2023)

Chairman & Board Director Shinji Takeda
President & Representative Director Takashi Sasaki
Representative Director Toshiaki Kawai
Board Director Tatsuo Sugai
Shoichi Watanabe
Masaya Chisaki
Outside Director Hitoshi Kashiwaki
Yosuke Yagi
Makoto Haruta
Natsuko Takei
Standing Statutory Auditor Tomohiko Nishino
Tetsuya Ichikawa
Auditor Teisuke Kitayama
Mie Fujimoto
Somitsu Takehara
Executive Officer Ryujiro Abe
Yasushi Gemba
Jin Yokoi
Shigetoshi Ida
Mei Takeuchi
Susumu Okuda
Yuji Yoshida
Yukari Aoki
Senior Executive Officer of TBS Group Ken Sonoda
Hideki Isano
Executive Officer of TBS Group Keishi Takahashi
Shintaro Hayashi
Jun Yasuda
Project Executive Officer Kunio Tokui
Kazumo Inoue

Corporate Information